Ấu Trùng Tinh Nghịch Ở Sao Hỏa

Larva in Mars (2024)

( 8.0 điểm /  1  lượt)

Nội dung phim

Ấu Trùng Tinh Nghịch Ở Sao Hỏa, Larva in Mars (2024)

Landing on Mars after a silly mishap, goofy larva friends Red and Yellow encounter curious Martians — and a sinister secret.

Từ khóa:

Bình luận

Lưu ý các bạn không nên nhấp vào các đường link ở phần bình luận, kẻ gian có thể đưa virut vào thiết bị hoặc hack mất facebook của các bạn.