Những Đôi Mắt Ấy

Twenty-Four Eyes (1954)

( 8.0 điểm /  1  lượt)

Nội dung phim

Những Đôi Mắt Ấy, Twenty-Four Eyes (1954)

In 1928, schoolteacher Hisako Oishi takes a post on the island of Shodoshima teaching a group of twelve first grade students. In the following years, they face poverty, the rise of nationalism, and finally war.

Từ khóa:

Bình luận

Lưu ý các bạn không nên nhấp vào các đường link ở phần bình luận, kẻ gian có thể đưa virut vào thiết bị hoặc hack mất facebook của các bạn.