The 8 Show

The 8 Show (2024)

( 8.0 điểm /  1  lượt)

Nội dung phim

The 8 Show, The 8 Show (2024)

Eight individuals trapped in a mysterious 8-story building participate in a tempting but dangerous game show where they earn money as time passes.

Từ khóa:

Bình luận

Lưu ý các bạn không nên nhấp vào các đường link ở phần bình luận, kẻ gian có thể đưa virut vào thiết bị hoặc hack mất facebook của các bạn.