The Forsaken

The Forsaken (2001)

( 8.0 điểm /  1  lượt)

Nội dung phim

The Forsaken, The Forsaken (2001)

A young man is in a race against time as he searches for a cure after becoming infected with a virus that will eventually turn him into a blood-sucking vampire.

Từ khóa:

Bình luận

Lưu ý các bạn không nên nhấp vào các đường link ở phần bình luận, kẻ gian có thể đưa virut vào thiết bị hoặc hack mất facebook của các bạn.